Velkommen

  Himmerlands jernbaneklub blev oprettet i 1989 af en kreds af jernbane interesserede personer. Formålet var at indsamle ældre jernbanemateriel og restaurere det. I 1991 fik vi af Aars kommune tilbudt det meste af loftet på Hornum station, mod selv at restaurere det. Planen var at indrette loftet til museum, men i 1996 fik vi de gamle postlokaler som lå i stueetagen. Det gjorde, at loftet blev sat lidt i bero og vi etablerede museet i de gamle postlokaler. I 1998 havde vi indvielse af museet, Kimbrergarden fra Aars musicerede og indvielsestalen blev holdt af daværende borgmester Per Nørgaard. DSB-Museumstog kørte med damptog mellem Hornum og Aars.

  Siden er loftet færdiggjort, det er nu et stort, lyst lokale og museet er flyttet op på loftet igen, da Lokalhistorisk forening gerne ville have de gamle postlokaler. I 2009 overtog vi det gamle bibliotekslokale som nu også er indrette til museum, hvor lidt større ting er udstillet.

  Himmerlands-Jernbaneklub

  Himmerlands Jernbanemuseum er indrettet i den tidligere Hornum Station ved Aars der har over 100 år på bagen. Statsbanen og privatbanen havde krydsningsstation i Aars. Hornum Station har således udelukkende betjent DSB’s Himmerlandsbanen, som blev lukket for passagerkørsel i 1966 og for godskørsel i 1999.

  Hornum Station

  Privatbanen blev holdt kørende til 1969. Fra passagerkørselens endeligt oplevede stationerne et hastigt forfald, og i årene til tankerne om et museum opstod, gik mange effekter tabt. Minderne om en svunden tid er der dog stadig, og Himmerlands Jernbaneklub har forsøgt at skabe et miljø i stationsbygningen som dengang.

  I 2006 blev Løgstørbanens spor desværre taget op så noget af idyllen omkring stationen må siges at være forsvundet. Vi er her dog endnu!

  Museumslokalet på loftet er indrettet med billetluge og et stationsmesterkontor i mini udgave. Hertil kommer plancheudstilling med stationsbygninger fra Himmerlandsbanen og privatbanen Svenstrup-Aars-Hvalpsund. Der fortælles om en banemands hverdag og avancement muligheder indenfor privatbanerne, og det hele krydres levende med uniformer, voksmannequiner og remedier fra dagligdagen på en station. Vi har også en stor samling banermærker.

  Museet i underetagen rummer lidt større effekter såsom en kopi af en banevogn indrettet med værksted, skinnecykler, postudstilling, bænke og meget mere.

  Himmerlands-Jernbaneklub

  Oplev en gammel modelbane, som blev påbegyndt i 1950´erne. Klubben arvede i 2003 en gammel modelbane fra en tandtekniker i Aalborg. Banen måtte skæres op i 5 dele, før den kunne bæres op på vores loft, hvor den nu er under opbygning. Arbejdet vil strække sig over meget lang tid, da banen tog lidt skade under transporten til Hornum. Der skal ligeledes trækkes et utal af nye ledninger, og alle lokomotiver, vogne og huse skal renses og repareres. Når banen er færdig skulle den gerne fremstå, som da den blev taget ned i Aalborg.

  Arbejdet på banen skrider pænt fremad, der er lagt nye skinner og skiftespor. Landskabet er malet op, der er lavet træer, hække omkring husene og små biler, dyr og mennesker er placeret rundt omkring på banen. Selv om banen langtfra er færdiggjort begynder der og være liv på banen.

  Himmerlands-Jernbaneklub